ข่าวประกาศ

 
วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2556 03:10
เรื่อง  มติ ครม. เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2544-2558 

จังหวัดที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ ทางส่วนติดตามได้รวบรวมไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://ictme.moi.go.th/ หรือไปที่ www.ict.moi.go.th >ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร >หนังสือคำสั่ง
 
 
 
     
     
[ ดูข่าวทั้งหมด ]