หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารแ 24 ก.ค. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย ประจำปี 28 มิ.ย. 2562
ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ 21 มิ.ย. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยมหาดไทย 290 ชุ 28 พ.ค. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานปล 14 พ.ค. 2562