หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
การจัดกิจกรรมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 ของกระทรวงมหาดไทย 30 ต.ค. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย ประจำปี 28 มิ.ย. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยมหาดไทย 290 ชุ 28 พ.ค. 2562
ร่างประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานปล 14 พ.ค. 2562
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวิทยาลัยมหาดไทย จังหวัดชลบุ 25 เม.ย. 2562