< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
Untitled Document

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านบริหาร
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels