< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย     

นายชยาวุธ จันทร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels