< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย -- Administrator of Ministry of Interior  
------------------------------------------------------------------------

  
    ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย     
    ส่วนราชการ     
    หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ     
    76 จังหวัด     
    กรุงเทพมหานคร     

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร   โทร 0-2225-7523 หมายเลขภายใน 1001,1002
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  นายวัลลภ สุวรรณดี   โทร 0-2224-2966 หมายเลขภายใน 1011
  นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ   โทร 0-2222-1883 หมายเลขภายใน 1019
  นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์   โทร 0-2224-2985 หมายเลขภายใน 1017
  นางทยา ทีปสุวรรณ   โทร 0-2224-3052 หมายเลขภายใน 1007
ปลัดกรุงเทพมหานคร  
  นางนินนาท ชลิตานนท์   โทร 0-2224-3019 หมายเลขภายใน 1035-7
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
  นายจุมพล สำเภาพล   โทร 0-2224-3012 หมายเลขภายใน 1042-5
  นายสัญญา ชีนิมิต   โทร 0-2222-0823 หมายเลขภายใน 1040-1
  นายอรรถพร สุวัธนเดชา   โทร 0-2223-5719 หมายเลขภายใน 1046-7
  นายมานิต เตชอภิโชค   โทร 0-2321-6207 หมายเลขภายใน 1039
  นายกฤษฎา กลันทานนท์   โทร 0-2222-7170 หมายเลขภายใน 1050-1
  นายพีระพงษ์ สายเชื้อ   โทร 0-2226-4871 หมายเลขภายใน 1048-9

 

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels