< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

:: ติดต่อกระทรวงมหาดไทย (About MOI) ::

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2222 1141-55 
Please Contact :: - webmaster@moi.go.th
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. :: - saraban@moi.go.th


:: แผนที่กระทรวงมหาดไทย ::
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels